Toon Hermans Huis Tiel

Het Toon Hermans Huis is een ontmoetingsplaats waar mensen die geraakt zijn door kanker, terecht kunnen. Niet alleen de mensen die zelf kanker (gehad) hebben, maar ook hun partners, kinderen, familie en nabestaanden. Een mooi initiatief voor mensen die alle hulp verdienen. Ze proberen mensen door diverse activiteiten te ondersteunen en te informeren. Er is tijd en ruimte voor persoonlijke gesprekken of om gewoon een kop koffie of thee te komen drinken.

 

Dit jaar probeert Team30 via de opbrengst van de Roparun een sport/beweegruimte te realiseren voor het Toon Hermans huis. Zo kunnen mensen op een laagdrempelige manier beginnen met bewegen of sporten.